Dziękujemy serdecznie za „Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”

W imieniu zespołów Plejada, uczestników zajęć, rodziców i instruktorów dziękujemy za „Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” udzielone nam przez Fundusz Wsparcia Kultury. Piękne dzięki za to, że otrzymaliśmy pomoc w tych niełatwych dla Kultury czasach!

Termin: 18.12.2020 - 30.06.2021

Miejsce: Wrocław

Kategoria: Zapisy