breadcrumbs przyjaznie

Taniec a rozwój umiejętności społecznych u dzieci

 

Człowiek jest istotą społeczną. Dlatego ważne jest, aby nabyć umiejętności, które ułatwią nam komunikację z innymi. Im wcześniej nauczymy się ich, tym sprawniej wykorzystamy je w dalszym rozwoju. Dzieci mają niezwykłą zdolność szybkiej nauki. Zwłaszcza gdy robią to z przyjemnością. Taniec jest zatem świetnym sposobem na naukę przez zabawę.

 

W tym artykule dowiesz się, jakie kompetencje społeczne rozwija u Twojego dziecka taniec.

Współpraca to podstawa

Wykonanie choreografii wymaga zgranego zespołu. Bez wysiłku osiągnięcie niesamowitego występu byłoby niemożliwe. Dzięki pracy nad wspólnym celem dzieci uczą się współpracy i pracy w grupie. W przyszłości przyda się to Twojemu dziecku w osiągnięciu sukcesu zawodowego i osobistego.

Słuchaj i wyrażaj się

Niezależnie od tego jak skomplikowany jest układ taneczny, ważna jest dobra komunikacja. Płynne wyrażenia werbalne i niewerbalne pomaga w synchronizacji ruchów. Dzieci muszą rozmawiać ze sobą i słuchać siebie nawzajem dla lepszego efektu. Rozwijając umiejętność słuchania i wyrażania swoich myśli Twoje dziecko zbuduje zdrowe relację z innymi.

Empatia

Na parkiecie jak i poza nim ważna jest wzajemna empatia. Taniec zespołowy uczy rozumienia i odczuwania emocji innych osób. Świadomość potrzeb i uczuć swoich partnerów tanecznych ułatwi adekwatne reagowanie i dostosowanie swoich działań. Współczucie pozwala tworzyć więzi oparte na wzajemnym zaufaniu, co prowadzi do trwalszych i wartościowych relacji.

Radzenie sobie z krytyką

Taniec to aktywność fizyczna, która podobnie jak inne dyscypliny, wymaga ciągłego doskonalenia dla osiągania lepszych wyników. Na drodze po sukces naturalne jest popełniać błędy. Kluczowe jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni na korygowanie ich i otrzymywanie informacji zwrotnej. Umiejętność radzenia sobie z krytyką stanie się narzędziem do dalszego rozwoju Twojego dziecka.

Poczucie odpowiedzialności

W zespole tanecznym każdy ma swoją rolę i zadanie do wykonania. Nie zrobienie jednego obrotu lub figury może mieć efekt domina na całym zespole. Istotne jest zrozumienie, że wzięcie odpowiedzialności za swoje obowiązki wpływa na sprawne działanie zespołu. Efektywny zespół zdobywa lepsze wyniki.

Jak Plejada pomaga w rozwijaniu komunikacji, empatii i współpracy?

W Plejadzie rozumiemy, jak ważny jest rozwój Twojego dziecka. Razem z instruktorami stworzyliśmy miejsce, gdzie od najmłodszych lat pracujemy nie tylko nad trenowaniem tańca. Dbamy o przyjazną atmosferę, gdzie dzieci poczują się komfortowo.

W trakcie zajęć tanecznych, instruktorzy Plejady kładą nacisk na wartości jak współpraca, empatia oraz szacunek do siebie i innych. Dzieci stają się zespołem, gdzie możemy ufać i polegać na sobie poza ścianami sal.

“Świetne instruktorki wiedzą, jak należy pracować z dziećmi! Osiągnięcia wszystkich zespołów mówią same za siebie” - pisze Pani Patrycja.

Z profesjonalnym podejściem i rodzinna atmosferą Twoje dziecko nabędzie umiejętności, które będą miały znaczenie w jego przyszłym życiu społecznym i zawodowym.

 

Taniec a rozwój umiejętności społecznych u dzieci.

 

Cookies menadżer